Course Description

M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & GaeltachtaM Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta is a course run by Mary Immaculate College, Limerick. M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta gives a Course Qualification of Masters Degree. For more information about M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta at Mary Immaculate College, please review the details below.

Ar 28 Márta 2018, d’fhógair Richard Bruton TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, gur éirigh le tairiscint Choláiste Mhuire gan Smál chun clár nua san oideachas lán-Ghaeilge ar leibhéal iarchéime—an M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta—a sholáthar. Is clár foghlama cumaisc nuálach, trasearnála a atá ann. Tá an clár seo maoinithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna mar chuid de chur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022. Íocann rannpháirtithe €400 in aghaidh na bliana.

Príomhghnéithe

Sainaithníodh in go leor staidéar dúshláin a bhíonn le sárú chun oideachas lán-Ghaeilge agus Gaeltachta a chur i bhfeidhm go rathúil, go háirithe dúshláin a bhaineann le sealbhú na tumtheanga agus leis an gcleachtas oideolaíoch. Idir uathúil agus chasta atá an bonn eolais agus na scileanna oideolaíocha atá ag teastáil do sheomraí ranga an oideachais lán-Ghaeilge agus Gaeltachta.

Tá an clár iarchéime, trasearnála seo, an M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge agus Gaeltachta, ag freastal go sonrach ar shainriachtanais um fhorbairt ghairmiúil agus ar inniúlachtaí teangeolaíochta na múinteoirí i scoileanna lán-Ghaeilge, ar a n-áirítear príomhoidí, lastigh agus lasmuigh den Ghaeltacht. Céim eile i gcur i bhfeidhm an Pholasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022 is ea an clár oideachais múinteoirí seo.

The M Oid san Oideachas Lán-Ghaeilge & Gaeltachta course at Mary Immaculate College is listed in Courses.ie's national courses finder.
Training ProviderMary Immaculate College
Course LocationLimerick
Course QualificationMasters Degree
Course FeePOA
Phone+353 61 204325
For more information about Mary Immaculate College, please visit our College page on Courses.ie by clicking here.

Course Provider

Mary Immaculate CollegeSouth Circular Road Limerick City, Limerick City, Limerick, Republic of Ireland

Make Enquiry

Please insert your contact details and any additional information you require and we will forward your request to Mary Immaculate College
Captcha code        I confirm I have read the Cookie Information, Terms and Conditions and Privacy Policy and I agree to join the Courses.ie community.
 

Map

Mary Immaculate College
South Circular Road Limerick City
Limerick City, Limerick
Limerick
Visit Website