Irish Language Classes for the General Public @ Maynooth University

By Steven Galvin - Last update


Get Daily news and updates directly to your Email
The Centre for Irish Language runs Irish-language classes for the general public at a variety of levels. You can register for these classes here now.

Irish Language Classes for the General Public @ Maynooth University

1. These classes are intended for the general public and not for current Maynooth University students. Information about Irish classes for current MU students will be made available after registration in September.  If you are a current MU Student, please do not register here for Irish classes.
2. Please ensure that you register for a level that suits your current ability.  You will find advice in that regard here. If you are unsure about the most suitable level for you, please contact larionad.gaeilge@mu.ie
3. Classes will commence the week of the 4 October 2021.  Courses are of 20 weeks’ duration. Course dates will be confirmed at the start of the academic year.
4. Participants who are in receipt of social welfare payments are entitled to a 50% discount on course fees.  Evidence of social welfare payments must be provided.
5. If a participant withdraws from a course, a full refund will be given as long as no fewer than five working days’ notice are given.
6. The Centre for Irish Language has the right to cancel or to amalgamate classes, depending on demand. In this event, participants will be given the option of transferring to another class (if appropriate) or having their fee refunded.
7. Participants must pay the fee in full prior to the start of the course.


Search for undergraduate, postgraduate and lifelong learning programmes run by Maynooth University on Courses.ie.


Cuireann Lárionad na Gaeilge ranganna Gaeilge ar fáil don phobal ag leibhéil éagsúla. Is féidir leat clárú do na ranganna seo anois anseo. Sula ndéanfaidh tú sin, ba cheart duit an t-eolas seo thíos a léamh go cúramach:
1. Is don phobal na cúrsaí seo agus ní do mhic léinn reatha Ollscoil Mhá Nuad.  Cuirfear eolas maidir le ranganna Gaeilge chuig mic léinn na hOllscoile tar éis am cláraithe i mí Mheán Fómhair.  Más mac léinn de chuid na hOllscoile tú, ná cláraigh do chúrsa Gaeilge anseo.
2. Bí cinnte go gcláraíonn tú do leibhéal atá oiriúnach do do leibhéal reatha cumais.  Tá treoir ar fáil anseo maidir leis sin.  Mura bhfuil tú cinnte faoi do leibhéal cumais, labhair le foireann an Lárionaid, larionad.gaeilge@mu.ie
3. Cuirfear tús le ranganna an tseachtain dar tús an 4 Deireadh Fómhair 2021.  Maireann gach cúrsa 20 seachtain.  Déanfar dátaí an chúrsa a dhearbhú ag tús an chúrsa.
4. Tabharfar lascaine 50% do rannpháirtithe atá ag fáil liúntas leasa shóisialaigh ach fianaise de sin a chur ar fáil.
5. Má tharraingíonn rannpháirtí siar ó chúrsa, gheobhaidh sé/sí an táille iomlán ar ais ach ní mór fógra cúig lá oibre a thabhairt don Lárionad.
6. Tá sé de cheart ag an Lárionad ranganna a chur ar ceal nó ranganna a chur le chéile, ag brath ar éileamh. Sa chás seo, tabharfar an rogha don rannpháirtí aistriú go rang eile (más cuí) nó aisíocaíocht a fháil.
7. Caithfidh rannpháirtithe an táille iomlán a bheith íoctha acu roimh thus an chúrsa. 


Steven Galvin

Getting Started with Online Teaching
ILTA Seminar Series: Digital Learning Research with Professor George Veletsioanos


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

We'd love to send you the latest news and articles about evening classes, further learning and adult education by email. We'll always treat your personal details with the utmost care and will never sell them to other companies for marketing purposes.

Comments and Reviews Policy